logo

Rusya ve Belarus çıkışlı/varışlı gönderilerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Rezervasyon sürecinde;

Gönderinin gönderi ve alıcısının tam olarak girilmesi
Gönderiyi tanımlayan HS Kodu
Gönderinin menşei
Gönderinin kullanım amacı (opsiyonel) yazılmalıdır.

Sistem gönderici, alıcı ve kargo muhteviyatını rezervasyondan uçuncaya kadar taramakta olup yapılan her değişiklikte yaptırıma tabi bir bilgiye rastlanırsa reddedilmektedir. Acenteler gönderdikleri kargonun ve sonradan yaptıkları değişikliklerin yaptırıma tabi olup olmadığını bilmekle mükelleftirler.

Ekte acentelere yardımcı olmak amacıyla yasaklı bazı HS kodları verilmiştir. Ancak yasak kapsamı ekli HS kodlarıyla sınırlı olmayıp Ortaklığımız Rusya ve Belarus’a devam eden savaşta yardımcı olacak kargoları durdurma hakkına sahiptir. Detaylı liste için tıklayınız