logo

Turkish Cargo, taşıyıcı havayolu olarak, ulusal ve uluslararası mevzuata göre hava kargo ile taşınacak gönderilerin yasaklı maddelerin tespitine yönelik uygun güvenlik kontrollerini yaparak, gönderinin yasak veya tehlikeli olan maddeleri içermediğinden emin olarak bu durumu kayıt altına almak zorundadır. Uygulanacak kontroller sonrası gönderi içerisinde gizlenmiş yasaklı madde olduğundan süphelenir ise gönderi Turkish Cargo tarafından reddedilir.   

Türkiye istasyonlarında kabulü yapılan, ebatları veya dış ambalajı sebebiyle X-ray’den geçemeyecek yapıda (bir boyutu 175 cm’den fazla olan kaplar, canlı hayvan taşıma kapları vb.) ve gerek mevzuat gerekse muhteviyat gereği uygun şekilde Patlayıcı  Tespit Cihazı ya da Patlayıcı Tespit Köpeği ile taranamayan gönderiler açılarak fiziksel kontrol yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen gönderilerin teslimi öncesinde, gönderici tarafından gönderi açılır kapanır bölmelere ve kilitlere sahip olacak şekilde hazırlanmalı veya dış ambalajında küçük açıklıklar bırakılması gerekmektedir. Kontoller Turkish Cargo yetkilileri tarafından kargo ambalajına ve muhteviyatına zarar verilmeden gerçekleştirilecektir. 

Belirtilen hususlarda teslim edilmeyen gönderiler için,gönderilecek kargolar kargo kabul alanında açılıp gerekli kontroller yapılacak uygun bulunmaz ise gönderi kabul edilmeyecektir.